"Македонски преглед", год. XXXV, 2012, кн. 1-4

08/05/2013

''МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД" 

Година XXXV, 2012, № 1 

 Съдържание

1.  Спас Ташев. Депортацията на евреите от Македония и Беломорска Тракия и съвременните измерения на проблема…7
2. Д-р Георги Н. Георгиев. Бежанският въпрос в Албания и българската хуманитарна акция през 1913 г. … 39
3. Илко Дренков. Македонският въпрос в кореспонденцията на британския дипломат Сидни Уотърлоу през 1930 г. … 67
4. Доц. д-р Евдокия Христова (Благоевград) „Романските“ и славянските модели за изразяване на перфекта в границите на един западнобългарски диалект (Голо бърдо, Албания)…85


Материали, документи и спомени


История и съвременност

6. К. н. и. Н. В. Бондарев (Россия). Роль и место России и Болгарии в Европе… 115
7. Д-р ист. н. Владимир Кузнечевский (Россия). Русско-болгарские отношения и национальная самоидентичность в условиях глобализации… 121


Рецензии и отзиви

8. Проф. дин. Светлозар Елдъров - Ангел Димитров. Раждането на една нова държава. Република Македония между югославизма и национализма, София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2011, 579 с. …133

Вести

9. Елена Александрова - Международна кръгла маса за Григор Пърличев и братя Миладинови… 141
Календар
10. Д-р Георги ТренчевМакедония в българския национален календар през 2012 г. ... 145

Година XXXV, 2012, № 2

Съдържание

1. Доц. д-р Елена Хаджиниколова. Дейността на Йордан Хаджиконстантинов-Джинот като български учител в Северна Македония… 7 
2. Гл. ас. д-р Росица Лальова. Принципът за запазване на църковното статукво и неговото прилагане в Македония 1904-1905 г. … 25 
3. Елена Чалгънова. Идеите на Владимир Каназирев за Македония и обединена България… 49
4. Гл. ас. д-р Войн Божинов. Съюзът на българите-фашисти и отношението му по националния въпрос… 57 
5. Доц. д-р Лиляна Василева. Нелични сложни имена е първи компонент сам(о)- в славянските диалекти… 69 
6. Гл. ас. д-р Раки Бело (Албания). Една обща наставка в българския и в албанския език при образуването на имена за места… 95 
7. Гл. ас. д-р Лъчезар Перчеклийски. Названията за качества, свойства от среден род в Мариинското четириевангелие… 105

История и съвременност


Материали, документи и спомени

9. Доц. д-р Лилия Илиева. Две бележки по текстове на народни песни, записани в Република Македония… 121
10. Гл. ас. д-р Слави Славов. Илинденската организация (документи на Ръководното тяло) 

Рецензии и отзиви

11. Проф. дин. Трендафил Митев - Стоян Германов. Македонският въпрос 1944-1989. Възникване, еволюция, съвременност. Македонски научен институт - София. С., 2012, 340 с.... 137 

Вести

12. Д-р Володя Милачков - Интересно научно събитие в две действия… 143 
13. Д-р Наум Кайчев - Българо-хърватска кръгла маса за сборника „Български народни песни“ на братя Миладинови… 147

Година XXXV, 2012, № 3

Съдържание

1. Проф. дин. Светлозар Елдъров. От Струма до Срем: Македонската народоосвободителна бригада „Гоце Делчев“ в заключителната фаза на Втората световна война (1944 - 1945 г.)… 7 
2. Снежана Радоева. Дейността на Димитър Ризов като български търговски агент в Скопие (1897-1899 г.)… 21 
4. Доц. д-р Лиляна Василева. Названия със значение ’хляб, приготвен от царевично брашно’ в българските говори…65 
5. Доц. д-р Георги Митринов. Възрожденски сборник с гръцко писмо по говора на с. Либяхово, Неврокопско (1850 г.). Графични и граматични особености…73 

 БЕЛЕЖИТИ ДЕЙЦИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА БОРБИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНА СВОБОДА 
(материали от научна конференция) 

7. Проф. дин. Светлозар Елдъров. Гоце Делчев и Борис Сарафов, или още за офицерската кариера и отечествения дълг… 111 
8. Проф. дин. Тодор Петров. Един епизод от началното участие на Борис Дрангов в освободителното движение… 119 
9. Гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев. България, албанският национален въпрос и берлинският атлас на Димитър Ризов от 1917 г. … 125 
10. Елисавета Миладинова. Братя Миладинови - 150 години от тяхната гибел…131 

Рецензии и отзиви 

11. Доц. д-р Татяна Мострова - Кочева-Лефеджиева, А. Народната основа на старобългарския език (върху материал от реликтното именно склонение в българските диалекти). С., 2012, 200 с. … 137 

Вести 

12. Гл. ас. д-р Слави Славов - Научна конференция „Бележити дейци и изследователи на борбите за национална свобода“… 143 

Наши юбилей

13. Доц. д-р Димитър Тюлеков - Юбилейно откровение за доц. д-р Стоян Германов (по случай неговата 75-годишнина)…147 
14. Библиография на доц. д-р Стоян Германов… 152 


Година XXXV, 2012, № 4

Съдържание


1. За политиката към Р Македония - „принципният документ“, „червените линии“ и „историята на историците“ Становище на Управителния съвет на Македонския научен институт – София…7 

100 години от Балканската война

3. Гл. ас. д-р Слави Славов. ВМОРО, българските правителства и пътят към Балканската освободителна война… 24 
4. Проф. дин. Трендафил Митев. Паметната „българска есен“ в Америка през 1912 г. … 45 
5. Проф. дин. Светлозар Елдъров. Македония и македонският въпрос в хърватския печат от Българското възраждане до Балканската война… 63  
6. Проф. дин. Радослав Мишев. Австро-унгарската политика към България през Балканските войни 1912-1913 г. ... 85 

 БЕЛЕЖИТИ ДЕЙЦИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА БОРБИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНА СВОБОДА 
(материали от научна конференция) 

8. Елена Бугарчева. Съдбата на Македония за общественика и твореца Антон Страшимиров…109 
9. Доц. д-р Румен Караганев. Иван Алтънов - дипломат и изследовател на тракийския въпрос…117 
10. Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова. 110 години от рождението на чл. кор. проф. Кирил Мирчев, изтъкнат учен по история на българския език… 127 

Материали, документи и спомени 

11. Доц. д-р Георги Митринов. Дарнашките села в Сярско…131 

Рецензии и отзиви 

12. Атанас Кременлиев - Berna Pekesen. Nationalismus, Ttirkisierung und das Ende der jldischen Gemeinden in Thrakien, 1918-1942. Miinchen: R. Oldenbourg Verlag, 2012, 334 s. Берна Пекезен. Национализъм, турцизация и ликвидация на еврейските общини в Тракия 1918-1942. Издателство „Олденбург“, Мюнхен, 2012, 334 с... 153 

 Вести

13. Елена Чалгънова - 110 години Горноджумайско въстание (Национална кръгла маса)… 159 14. Снежана Захариева, Елена Александрова, Елена Чалгънова Международна научна конференция „100 години от Балканските войни 1912-1913 г. - ретроспекции и проекции“ 

(Панел „Промени в политическата и етническата карта на Югоизточна Европа“ - Благоевград)

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024