"Македонски преглед", год. XXXVI, 2013, кн. 1-4

четвъртък, 8 май 2014 г.

''МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД" 

Година XXXVI, 2013, № 1 

 
Съдържание

100 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА 

1. Проф. дин. Светлозар Елдъров. Братска подкрепа: войните за национално освобождение и обединение на България и хърватската благотворителност 1878-1913 г. ...7 
2. Д-р Илиана Илиева. Крал Никола по пътя към Балканската война…25 
3. Д-р Василий Б. Каширин (Русия). О проблеме начертания «граници Романовского»: из предистории Балканских войн 1912-1913 гг. … 37 
4. Проф. д-р Марина Лавитская (Русия). Первая Балканская война и русское общество... 60 
5. Проф. д-р Игор Н. Гребенкин (Русия). Балканские войни в российской историографии: 100 лет изучения… 73 
6. Гл. ас. д-р Весела Трайкова. Към предисторията на Балканския съюз. Сблъсъкът на две национални мечти - митове и реалности… 78 

СТАТИИ, ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

8. Доц. д-р Лучия Антонова-Василева. Семантични отношения между глаголите от три лексико-семантични групи в българските народни говори: ‘движа се' > ‘търся’ > ‘искам’…109 

АКТУАЛНА ИСТОРИЯ 

9. Д-р Ана Стоилова. Ангорският договор и спасените български земи в Благоевград… 117 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

11. Доц. д-р Ставри Георгиев - Националното обединение на България 1940-1944 г. Сборник доклади от националната научна конференция, Благоевград, 14-15 април 2011 г. Македонски научен институт - София, 2012, 528 с. … 133 

КАЛЕНДАР 

12. Доц. д-р Александър Гребенаров. Македония в българския исторически календар през 2013 година… 139 

Година XXXVI, 2013, № 2 

 Съдържание

1. Доц. д-р Лиляна Василева. Любомир Милетич - живот, отдаден на науката и родината… 7 
2. Гл. ас. д-р Слави Славов. Вътрешната македоно-одринска революционна организация (1903-1912)... 15 
3. Гл. ас. д-р Станислава Стойчева. Етнодемографско и църковно състояние на Горноджумайска каза (1879-1902)... 61 
4. Елена Александрова. Даме Груев в Костурско през 1903 г. ... 83 

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

6. Йордан Табов. Григор Пърличев, Азбиюк и печатът на „василевса Александър“… 103 
7. Проф. дин. Трендафил Митев. Истината за българите в Македония, отразена в официални турски документи… 111 
8. Проф. дин. Димитър Сирков. „Кратка история на Втората световна война“ - перипетиите на един международен проект…117 

НАШИ ЮБИЛЕИ 

9. Крум Михайлов. Когато темата Македония е твое верую. Проф. Илия Гюдженов на 60 години… 129 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

10. Проф. дин. Трендафил Митев - Иван Стоилов Хаджийски. Дупнишкото читалище „Зора 1858“, Дупница, 2012, 944 с. …133 
11. Атанас Кременлиев - Leo Freundlich. Die Albanische Korrespondenz. Agenturmeldungen aus Krisenzeiten Juni 1913 bis August 1914. Herausgegeben von Robert Elsie, mit einer Einleitung von Roswitha Strommer. Miinchen: Oldenbourg Verlag, 2012, LXVII+614 S. Лео Фройндлих: албанска кореспонденция. Вести от кризисни времена, юни 1913 - август 1914 г. Ред. Робърт Елси, предговор Розвита Щромер. Издателство „Олденбург“, Мюнхен, 2012, LXVII +614 с. …137 

ВЕСТИ 

12. Кирил Алексиев. Нови издания по македонския въпрос 

Година XXXVI, 2013, № 3
 
Съдържание

1. Обръщение на български учени и общественици във връзка с отношенията между Р България и Р Македония…7 
2. Проф. дин. Трендафил Митев. Македонският научен институт на мисия в Света гора… 15 
3. Доц. д-р Димитър Тюлеков. Отново за Гоце, десет години по-късно… 35 
4. Александър Димитров. Гоце Делчев - Апостола на Македония… 47 
5. Гл. ас. д-р Наум Кайчев. Българите във Вардарска Македония в двустранните отношения на България с Югославия и Република Македония (1944 - 2012) ... 63 
6. Д-р Антон Панчев. Ролята на албанския фактор за стабилността на Република Македония... 83 
7. Гл. ас. д-р Войн Божинов. Кръпките по дрехите на македонизма... 101 
8. Доц. д-р Лиляна Василева. Имена за места в благоевградския говор… 107 
9. Гл. ас. д-р Ана Кочева. Към въпроса за символичните значения на думите в български език...117 

 ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

10. Проф. дин. Трендафил Митев. Нов документ от архива на Иван Михайлов…137
11. Живко Сахатчиев. Истината на един очевидец за така наречения възродителен процес… 139 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

11. Доц. д-р Георги Митринов. Поглед върху издадените събрани съчинения по македонска диалектология на акад. Божидар Видоески (предварителни бележки)… 151 

Година XXXVI, 2013, № 4
 
Съдържание

 1. Проф. дин. Трендафил Митев Приносът на генерал Михаил Д. Скобелев за полагане основите на Третата българска държава ...7 
3. Проф. дин. Светлозар Елдъров. Военнополитическа стратегия на Илинденско-Преображенското въстание...37 
4. Проф. дин. Михаил Дихан (Украйна). Македония от Берлинския до Ньойския договор 1878 - 1919 г. ... 59 
5. Светлана Дяконова. Създаване на Българо-американския македонски комитет в САЩ през 1904 г. ... 77 
6. Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова. Старинни топоними от с. Тросково, Благоевградско... 87 
7. Гл. ас. д-р Илияна Гаравалова. Употреба на определителен член -та в рамките на детерминираната парадигма на съществителните имена от мъжки род в българските диалекти... 99 

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

8. Гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев. Спомени на Евтим Янкулов за Балканските войни и Охридско-Дебърското въстание (1912 - 1913 г.) ... 119 
9. Проф. дин. Тодор Петров. Македонският въпрос в нова книга на полски автор. Rubacha, Jaroslaw. Bulgaria па przclomie XIX I XX wieku. Bulgarskie metamorfozy w publikaciah Swiata Slowianskicgo (1905-1914). Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, 2012, 585 s. Рубаха, Ярослав. България на прелома на XIX и XX век. Българските метаморфози в публикациите на „Славянски свят“ (1905-1914). Олщин, Издателство на Варминско-Мазурския университет, 2012, 585 с. … 129 

ВЕСТИ 

10. Гл. ас. д-р Георги II. Георгиев - Среща на една българска и три албански историографии в Струга - международна научна конференция и кръгла маса... 135 
11. Тодор Тараков - Представяне на две нови книги... 140 
12. Атанас Кременлиев - Проектът „Скопие 2014“ през погледа на германското списание „Шпигел“... 141


0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2017