"Македонски преглед", год. XXXVI, 2013, кн. 1-4

08/05/2014

''МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД" 

Година XXXVI, 2013, № 1 


Съдържание

100 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА 

1. Проф. дин. Светлозар Елдъров. Братска подкрепа: войните за национално освобождение и обединение на България и хърватската благотворителност 1878-1913 г. ...7 
2. Д-р Илиана Илиева. Крал Никола по пътя към Балканската война…25 
3. Д-р Василий Б. Каширин (Русия). О проблеме начертания «граници Романовского»: из предистории Балканских войн 1912-1913 гг. … 37 
4. Проф. д-р Марина Лавитская (Русия). Первая Балканская война и русское общество... 60 
5. Проф. д-р Игор Н. Гребенкин (Русия). Балканские войни в российской историографии: 100 лет изучения… 73 
6. Гл. ас. д-р Весела Трайкова. Към предисторията на Балканския съюз. Сблъсъкът на две национални мечти - митове и реалности… 78 

СТАТИИ, ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

8. Доц. д-р Лучия Антонова-Василева. Семантични отношения между глаголите от три лексико-семантични групи в българските народни говори: ‘движа се' > ‘търся’ > ‘искам’…109 

АКТУАЛНА ИСТОРИЯ 

9. Д-р Ана Стоилова. Ангорският договор и спасените български земи в Благоевград… 117 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

11. Доц. д-р Ставри Георгиев - Националното обединение на България 1940-1944 г. Сборник доклади от националната научна конференция, Благоевград, 14-15 април 2011 г. Македонски научен институт - София, 2012, 528 с. … 133 

КАЛЕНДАР 

12. Доц. д-р Александър Гребенаров. Македония в българския исторически календар през 2013 година… 139 

Година XXXVI, 2013, № 2 

 Съдържание

1. Доц. д-р Лиляна Василева. Любомир Милетич - живот, отдаден на науката и родината… 7 
2. Гл. ас. д-р Слави Славов. Вътрешната македоно-одринска революционна организация (1903-1912)... 15 
3. Гл. ас. д-р Станислава Стойчева. Етнодемографско и църковно състояние на Горноджумайска каза (1879-1902)... 61 
4. Елена Александрова. Даме Груев в Костурско през 1903 г. ... 83 

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

6. Йордан Табов. Григор Пърличев, Азбиюк и печатът на „василевса Александър“… 103 
7. Проф. дин. Трендафил Митев. Истината за българите в Македония, отразена в официални турски документи… 111 
8. Проф. дин. Димитър Сирков. „Кратка история на Втората световна война“ - перипетиите на един международен проект…117 

НАШИ ЮБИЛЕИ 

9. Крум Михайлов. Когато темата Македония е твое верую. Проф. Илия Гюдженов на 60 години… 129 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

10. Проф. дин. Трендафил Митев - Иван Стоилов Хаджийски. Дупнишкото читалище „Зора 1858“, Дупница, 2012, 944 с. …133 
11. Атанас Кременлиев - Leo Freundlich. Die Albanische Korrespondenz. Agenturmeldungen aus Krisenzeiten Juni 1913 bis August 1914. Herausgegeben von Robert Elsie, mit einer Einleitung von Roswitha Strommer. Miinchen: Oldenbourg Verlag, 2012, LXVII+614 S. Лео Фройндлих: албанска кореспонденция. Вести от кризисни времена, юни 1913 - август 1914 г. Ред. Робърт Елси, предговор Розвита Щромер. Издателство „Олденбург“, Мюнхен, 2012, LXVII +614 с. …137 

ВЕСТИ 

12. Кирил Алексиев. Нови издания по македонския въпрос 

Година XXXVI, 2013, № 3

Съдържание

1. Обръщение на български учени и общественици във връзка с отношенията между Р България и Р Македония…7 
2. Проф. дин. Трендафил Митев. Македонският научен институт на мисия в Света гора… 15 
3. Доц. д-р Димитър Тюлеков. Отново за Гоце, десет години по-късно… 35 
4. Александър Димитров. Гоце Делчев - Апостола на Македония… 47 
5. Гл. ас. д-р Наум Кайчев. Българите във Вардарска Македония в двустранните отношения на България с Югославия и Република Македония (1944 - 2012) ... 63 
6. Д-р Антон Панчев. Ролята на албанския фактор за стабилността на Република Македония... 83 
7. Гл. ас. д-р Войн Божинов. Кръпките по дрехите на македонизма... 101 
8. Доц. д-р Лиляна Василева. Имена за места в благоевградския говор… 107 
9. Гл. ас. д-р Ана Кочева. Към въпроса за символичните значения на думите в български език...117 

 ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

10. Проф. дин. Трендафил Митев. Нов документ от архива на Иван Михайлов…137
11. Живко Сахатчиев. Истината на един очевидец за така наречения възродителен процес… 139 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

11. Доц. д-р Георги Митринов. Поглед върху издадените събрани съчинения по македонска диалектология на акад. Божидар Видоески (предварителни бележки)… 151 

Година XXXVI, 2013, № 4

Съдържание

 1. Проф. дин. Трендафил Митев Приносът на генерал Михаил Д. Скобелев за полагане основите на Третата българска държава ...7 
4. Проф. дин. Михаил Дихан (Украйна). Македония от Берлинския до Ньойския договор 1878 - 1919 г. ... 59 
5. Светлана Дяконова. Създаване на Българо-американския македонски комитет в САЩ през 1904 г. ... 77 
6. Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова. Старинни топоними от с. Тросково, Благоевградско... 87 
7. Гл. ас. д-р Илияна Гаравалова. Употреба на определителен член -та в рамките на детерминираната парадигма на съществителните имена от мъжки род в българските диалекти... 99 

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

8. Гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев. Спомени на Евтим Янкулов за Балканските войни и Охридско-Дебърското въстание (1912 - 1913 г.) ... 119 
9. Проф. дин. Тодор Петров. Македонският въпрос в нова книга на полски автор. Rubacha, Jaroslaw. Bulgaria па przclomie XIX I XX wieku. Bulgarskie metamorfozy w publikaciah Swiata Slowianskicgo (1905-1914). Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, 2012, 585 s. Рубаха, Ярослав. България на прелома на XIX и XX век. Българските метаморфози в публикациите на „Славянски свят“ (1905-1914). Олщин, Издателство на Варминско-Мазурския университет, 2012, 585 с. … 129 

ВЕСТИ 

10. Гл. ас. д-р Георги II. Георгиев - Среща на една българска и три албански историографии в Струга - международна научна конференция и кръгла маса... 135 
11. Тодор Тараков - Представяне на две нови книги... 140 
12. Атанас Кременлиев - Проектът „Скопие 2014“ през погледа на германското списание „Шпигел“... 141


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024