"Македонски преглед", год. XXXVIII, 2015, кн. 1-4.

01/08/2015

''МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД"

Година XXXVIII, 2015, № 1

1. Декларация на Македонски научен институт – София относно необходимостта от нов подход в междудържавните отношения с Р Македония ...7 
2. Declaration of Macedonian Scientific Institute – Sofia on the need for a new approach to interstate relations with Macedonia ....11 
3. Доц. д-р Николай Проданов. Освободителните организации на македонските българи, специалните служби на българската армия и войните за национално обединение (1912 – 1918) ... 15 
4. Assoc. Prof. Nikolay Prodanov, PhD. Liberation Organizations of the Macedonian Bulgarians, Special Services of the Bulgarian Army and Wars for National Unification (1912 – 1918) ...35 
5. Гл. ас. д-р Кирил Първанов. Исторически развой на непрефигираните моторни глаголи ....55 

Документи и материали

6. Проф. д.ист.н. Петър Петров. Македония – от романтиката до суровата действителност. Спомени ....73 
7. Елена Бугарчева. Първата световна война в писмата на Иван Карановски до съпругата му, 1915 – 1917 г. ....85 
8. Доц. д-р Валентин Китанов, докторант Биляна Карадакова. Беровският девически метох „Св. архангел Михаил“ по време на Първата световна война (по документи от ДА–Благоевград) ...117 
9. Симеон Симев (Р Македония). По следата на една снимка ....127

 In Memoriam

10. Доц. д-р Валери Колев. Проф. д.ист.н. Величко Георгиев (1931 – 2015) ... 131 

Рецензии и отзиви

11. Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров – Радоева, Снежана. Димитър Ризов – от Битоля до Берлин (1862 – 1918). София, Издателство „Парадигма“, 2014, 255 стр. с ил. ...133

Вести

12. Тържествено откриване на новата офис-къща на Македонския научен институт – Филиал Благоевград. Д-р Кирил Алексиев, Михаела Василева ...137 

Календар

13. Д-р Йордан Мантарлиев. Македония в българския национален календар през 2015 г. ...141

Година XXXVIII, 2015, № 2 

4. Гл. ас. д-р Станислава Стойчева. Аспекти на грамотността на българското население в Македония (1878–1912)... 53-79 
5. Елена Александрова. Ролята на църквата „Въведение Богородично” за развитието на просветата в град Горна Джумая (Благоевград) през Възраждането... 79-91 
6. Доц. д-р Ана Кочева. Кирило-Методиевата езикова норма... 91-101 

 Документи и материали

7. Иван Марков. Да живее Хуриетът! Да живее народът! Султанът – долу! (Спомени на един съвременник за събитията в град Неврокоп през 1908 г.)... 101-109 
8. Проф. д.ист.н. Петър Петров, д-р Сия Никифорова. Български научни експедиции в Света гора през 1943 г. ... 109-119 
9. Д-р Йордан Мантарлиев. Няколко страници от живота на един родолюбив българин: д-р Бончо Матеев и новоосвободените български земи (1941–1944)... 119-133 

 Рецензии и отзиви

10. Николай Поппетров. История на Дупница и Дупнишко. Съст. Ал. Гребенаров, Ст. Германов, Г. Н. Георгиев. Изд. Община Дупница, Институт за исторически изследвания – БАН, Македонски научен институт – София, Исторически музей – Дупница. София, 2015, 624 с. ... 133-136 
 11. Евгений Еков. Истината не може да бъде скривана безкрай... 136-139 

Вести

12. Проф. д.ист.н. Трендафил Митев, д-р Кирил Алексиев. Празник на българската писменост и култура в Европейския парламент – Брюксел... 139-145

Година XXXVIII, 2015, № 3 


3. Доц. д-р Георги Н. Николов. Българският цар Гаврил-Роман Радомир (1014–1015) ... 35
4. Проф. д-р Веселин Янчев. Въвличането на армията в конфликта между земеделската власт и ВМРО (1921 – ноември 1922 г.) ... 63
5. Доц. д-р Александър Гребенаров, докторант Елена Чалгънова. Съюзът на македонските политически организации и проявите на Владимир Каназирев в САЩ след Първата световна война ... 81
6. Гл. ас. д-р Ангел Джонев. Кюстендилският край в борбите за национално обединение на българския народ (1878–1913) ... 95
7. Проф. д-р Марина Лавицкая (Русия). Российско-болгарские отношения в 1877–1913 годах: блеск и нищета панславизма ... 115
8. Д-р Генади Генадиев, гл. ас. д-р Слави Славов. 130 години Македонско дружество – Варна ... 121
9. Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова. Кирило-Методиевата езикова норма ... 133

Рецензии и отзиви

10. Сборник нови извори и документи за Балканските войни. Съставители Славов, Сл. и др. София,  Институт за исторически изследвания – БАН, 2015, 508 с., ISBN 978-954-2903-18-5 ... 141
11. Доц. д-р Стоян Германов. 100 години от Балканските войни. Извори и документи. Международна научна конференция, 11 ноември 2013 г. Съставител Ал. Гребенаров. Институт за исторически изследвания – БАН. С., 2015, 664 с. ISBN 978-954-2903-17-8 ... 145
12. Доц. д-р Маргарита Василева. Цветана Манова. Сълза вместо песен. Село Крушево. Документи и материали. София, изд. ДТМ, 2014, 502 с. ... 150

Юбилеи

13. Проф. д.ист. н. Трендафил Митев. Дупнишкият краевед-изследовател Иван Хаджийски навърши 60 години ... 153
Вести

14. Доц. д-р Стоян Германов. Научна конференция „Гръцкото нападение в Петрич 1925 г.“ – Петрич, 4 ноември 2015 г. ... 159


Година XXXVIII, 2015, № 4

1. Доц. д-р Димитър Митев. Национално-малцинствените проблеми в Европа след Първата световна война и Представителството на българите от Вардарска Македония в Женева ... 
2. Assoc. Prof. Dimitar Mitev. PhD National-minority problems in Europe after the First World War and the Representation of the Bulgarians from Vardar Macedonia in Geneva ... 15 
3. Тодор Тараков. „Петричкият инцидент“ и участието на местното население в защитата на българската територия ... 23 
4. Доц. д-р Димитър Тюлеков. Гръцко-българският въоръжен конфликт между националния въпрос и външната политика на България през 1925 г. ... 31 
5. Доц. д-р Стоян Германов. Европейският и българският печат за гръцкото нападение в Петричко през 1925 г ... 41 
6. Д-р Илко Дренков. Новооткрити британски документи за гръцката агресия в Петричко 1925 г. ... 49 
7. Гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев. Вътрешната македонска революционна организация и дейността на генерал Георги Тодоров като петрички окръжен управител 1926–1927 г ... 67 
8. Анелия Геренска. Александър Китанов Документи от архива на генерал Георги Тодоров за събитията в Петрички окръг през октомври 1925 г. ... 79 
9. Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров. Ефрем Каранфилов и неговата теория за военната история като основа на българската народопсихология ... 91 
10. Доц. д-р Александър Гребенаров. Емануил Попдимитров – учредител на Научния институт „Западни покрайнини“ ... 107 
11. Николай Поппетров. Емануил Попдимитров – възгледи за организиране и интерпретиране на българската култура ... 115 
12. Докторант Нена Василева. Емануил Попдимитров – защитник на българите от Западните покрайнини ... 125 
13. Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова. Селищните имена в Босилеградско ... 135 

Документи и материали

14. Доц. д-р Веселин Методиев. За българските Западни покрайнини – една кратка история за едно кратко политическо събитие ... 143 
15. Мария-Бойка Малинова. 130 години от рождението на Стефан Македонски ... 147 


Рецензии и отзиви

16. Проф. д.и.н. Ярослав Рубаха (Полша). 100 години от Охридско-Дебърското въстание. Съст. Александър Гребенаров, Георги Н. Георгиев. Изд. Институт за исторически изследвания – БАН, Държавна агенция „Архиви“, Македонски научен институт – София, Български културен клуб – Скопие, С., 2014, 310 стр., ISBN 978-954-2903-14-7 ... 153 
17. Доц. д-р Наум Кайчев. Елена Хаджиниколова. Доротей Софийски – митрополитът на Скопска епархия на Българската екзархия (1874 г.). С., Тип-топ прес, 2012, 232 с., ISBN 978-954-723-084-2 ... 157 
Юбилеи

18. Димитър Шалев. Иван Марков на 80 години ... 160 

Вести

19. Д-р Антон Панчев. Представяне на един дългоочакван сборник в Струга, посветен на българо-албанското въстание от 1913 г. ... 163 
20. Д-р Володя Милачков. Международна научна конференция „Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914–1915)“ ... 165 
21. Докторант Нена Василева. Научна конференция в Босилеград „130 години от рождението на Емануил Попдимитров – глас и съвест на нашия народ“ ... 169 
22. Доц. д-р Димитър Тюлеков. За българското родолюбие от Македония и днешните негови носители ... 173 
23. Сия Никифорова. Членове на МНИ на кръгла маса в Струмица, Р Македония ... 175

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024