"Македонски преглед", год. XXXVIII, 2015, кн. 1-4.

01/08/2015

''МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД"

Година XXXVIII, 2015, № 1

......

Година XXXVIII, 2015, № 2 

4. Гл. ас. д-р Станислава Стойчева. Аспекти на грамотността на българското население в Македония (1878–1912)..., 53-79 
5. Елена Александрова. Ролята на църквата „Въведение Богородично” за развитието на просветата в град Горна Джумая (Благоевград) през Възраждането..., 79-91 
6. Доц. д-р Ана Кочева. Кирило-Методиевата езикова норма..., 91-101 

 ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

 1. Иван Марков. Да живее Хуриетът! Да живее народът! Султанът – долу! (Спомени на един съвременник за събитията в град Неврокоп през 1908 г.)..., 101-109 
 2. Проф. д.ист.н. Петър Петров, д-р Сия Никифорова. Български научни експедиции в Света гора през 1943 г. ..., 109-119 
 3. Д-р Йордан Мантарлиев. Няколко страници от живота на един родолюбив българин: д-р Бончо Матеев и новоосвободените български земи (1941–1944)..., 119-133 

 РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

 1. Николай Поппетров. История на Дупница и Дупнишко. Съст. Ал. Гребенаров, Ст. Германов, Г. Н. Георгиев. Изд. Община Дупница, Институт за исторически изследвания – БАН, Македонски научен институт – София, Исторически музей – Дупница. София, 2015, 624 с. ..., 133-136 
 2. Евгений Еков. Истината не може да бъде скривана безкрай..., 136-139 

 ВЕСТИ 

 1. Проф. д.ист.н. Трендафил Митев, д-р Кирил Алексиев. Празник на българската писменост и култура в Европейския парламент – Брюксел..., 139-145

Година XXXVIII, 2015, № 3 


3. Доц. д-р Георги Н. Николов. Българският цар Гаврил-Роман Радомир (1014–1015) ... 35
4. Проф. д-р Веселин Янчев. Въвличането на армията в конфликта между земеделската власт и ВМРО (1921 – ноември 1922 г.) ... 63
5. Доц. д-р Александър Гребенаров, докторант Елена Чалгънова. Съюзът на македонските политически организации и проявите на Владимир Каназирев в САЩ след Първата световна война ... 81
6. Гл. ас. д-р Ангел Джонев. Кюстендилският край в борбите за национално обединение на българския народ (1878–1913) ... 95
7. Проф. д-р Марина Лавицкая (Русия). Российско-болгарские отношения в 1877–1913 годах: блеск и нищета панславизма .... 115
8. Д-р Генади Генадиев, гл. ас. д-р Слави Славов. 130 години Македонско дружество – Варна ... 121
9. Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова. Кирило-Методиевата езикова норма ... 133

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

10. Сборник нови извори и документи за Балканските войни. Съставители Славов, Сл. и др. София,  Институт за исторически изследвания – БАН, 2015, 508 с., ISBN 978-954-2903-18-5 ... 141
11. Доц. д-р Стоян Германов. 100 години от Балканските войни. Извори и документи. Международна научна конференция, 11 ноември 2013 г. Съставител Ал. Гребенаров. Институт за исторически изследвания – БАН. С., 2015, 664 с. ISBN 978-954-2903-17-8 ... 145
12. Доц. д-р Маргарита Василева. Цветана Манова. Сълза вместо песен. Село Крушево. Документи и материали. София, изд. ДТМ, 2014, 502 с. ... 150

ЮБИЛЕИ

13. Проф. д.ист. н. Трендафил Митев. Дупнишкият краевед-изследовател Иван Хаджийски навърши 60 години ... 153

ВЕСТИ

14. Доц. д-р Стоян Германов. Научна конференция „Гръцкото нападение в Петрич 1925 г.“ – Петрич, 4 ноември 2015 г. ... 159


Година XXXVIII, 2015, № 4

1. Доц. д-р Димитър Митев. Национално-малцинствените проблеми в Европа след Първата световна война и Представителството на българите от Вардарска Македония в Женева ... 
2. Assoc. Prof. Dimitar Mitev. PhD National-minority problems in Europe after the First World War and the Representation of the Bulgarians from Vardar Macedonia in Geneva ... 15 
3. Тодор Тараков. „Петричкият инцидент“ и участието на местното население в защитата на българската територия ... 23 
4. Доц. д-р Димитър Тюлеков. Гръцко-българският въоръжен конфликт между националния въпрос и външната политика на България през 1925 г. ... 31 
5. Доц. д-р Стоян Германов. Европейският и българският печат за гръцкото нападение в Петричко през 1925 г ... 41 
6. Д-р Илко Дренков. Новооткрити британски документи за гръцката агресия в Петричко 1925 г. ... 49 
7. Гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев. Вътрешната македонска революционна организация и дейността на генерал Георги Тодоров като петрички окръжен управител 1926–1927 г ... 67 
8. Анелия Геренска. Александър Китанов Документи от архива на генерал Георги Тодоров за събитията в Петрички окръг през октомври 1925 г. ... 79 
9. Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров. Ефрем Каранфилов и неговата теория за военната история като основа на българската народопсихология ... 91 
10. Доц. д-р Александър Гребенаров. Емануил Попдимитров – учредител на Научния институт „Западни покрайнини“ ... 107 
11. Николай Поппетров. Емануил Попдимитров – възгледи за организиране и интерпретиране на българската култура ... 115 
12. Докторант Нена Василева. Емануил Попдимитров – защитник на българите от Западните покрайнини ... 125 
13. Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова. Селищните имена в Босилеградско ... 135 


ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

14. Доц. д-р Веселин Методиев. За българските Западни покрайнини – една кратка история за едно кратко политическо събитие ... 143 
15. Мария-Бойка Малинова. 130 години от рождението на Стефан Македонски ... 147 


РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

16. Проф. д.и.н. Ярослав Рубаха (Полша). 100 години от Охридско-Дебърското въстание. Съст. Александър Гребенаров, Георги Н. Георгиев. Изд. Институт за исторически изследвания – БАН, Държавна агенция „Архиви“, Македонски научен институт – София, Български културен клуб – Скопие, С., 2014, 310 стр., ISBN 978-954-2903-14-7 ... 153 
17. Доц. д-р Наум Кайчев. Елена Хаджиниколова. Доротей Софийски – митрополитът на Скопска епархия на Българската екзархия (1874 г.). С., Тип-топ прес, 2012, 232 с., ISBN 978-954-723-084-2 ... 157 


ЮБИЛЕИ 

18. Димитър Шалев. Иван Марков на 80 години ... 160 


ВЕСТИ

19. Д-р Антон Панчев. Представяне на един дългоочакван сборник в Струга, посветен на българо-албанското въстание от 1913 г. ... 163 
20. Д-р Володя Милачков. Международна научна конференция „Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914–1915)“ ... 165 
21. Докторант Нена Василева. Научна конференция в Босилеград „130 години от рождението на Емануил Попдимитров – глас и съвест на нашия народ“ ... 169 
22. Доц. д-р Димитър Тюлеков. За българското родолюбие от Македония и днешните негови носители ... 173 
23. Сия Никифорова. Членове на МНИ на кръгла маса в Струмица, Р Македония ... 175

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2023