Сп. "Македонски преглед", бр. 2 за 2019 г.

03/02/2020

Македонски преглед
бр. 2, 2019 г. 

Доц. д-р Александър Гребенаров. Парижката мирна конференция и „смъртникът“ от Ньой (1919) .......................................................... 5 

 Assoc. Prof. Aleksandar Grebenarov, PhD. Paris Peace Conference and the “Corpse” from Neuilly (1919) .................................................. 13 

 Проф. д.ист.н. Трендафил Митев. Македонистката реакция срещу условията на Република България за приемането на Република Северна Македония в Европейския съюз ................. 21

Д-р Тервел Попов. Куберовите българи и техните потомци след 718 г. ........................ 47 

Гл. ас. д-р Николай Иванов. Франция и училищата на лазаристи, възкресенци и сестрите йосифинки в Османската империя (Македония и Тракия) от средата на ХІХ в. до Балканските войни 1912 – 1913 г. ................................................ 71 

 Радослав Христосков. Български войнишки гробове в Гърция ............................................ 87


 ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

Д-р Пантелей Спасов. Запазен архив на българските гимназии в Солун .............................. 99

Румяна Хаджиева. Из архивното наследство на Антон Попстоилов, съхранено във фондовете на Регионален исторически музей – Благоевград ................................... 143

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024