"Македонски преглед", год. XXXVII, 2014, кн. 1-4

25/03/2015

''МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД"

Година XXXVII, 2014, № 1

Съдържание

1. Доц. д-р Стоян Германов. 100 години от Карнегиевата анкета... 7
2. Проф. дин. Трендафил Митев. Карнегиевата анкета за Балканските войни и първата извъневропейска кампания за защита на България през 1914 г.... 21
3. Доц. д-р Димитър Тюленов. България и Р Македония между правото, политиката и неотложните промени... 39
4. Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова. Местни имена от е. Полена, Благоевградско... 47
5. Доц. д-р Лиляна Василева. Сложни съществителни имена е първи компонент вод(о)- в славянските диалекти... 63

 ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

6. Иван Марков. Автобиографията на възрожденския учител Спас Прокопов от с. Гайтаниново, Неврокопско..., 75
7. Д-р Йордан Мантарлиев. Към историята на организациите на бежанците и преселниците от Беломорието в България след Втората световна война..., 95
8. Проф. дин. Петър Петров. Историята на Дружба „Родина” през погледа на историка..., 111

 ВЕСТИ

9. Международна конференция „100 години от Балканските войни. Извори и документи“ от Македонски преглед..., 131

 РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

10. Проф. дин. Георги Даскалов Висарион - тиктакащата заплаха в „Зограф“... 135
11. Доц. д-р Милен Куманов - Българският Мусолини... или нещо повече (Нова книга за проф. Александър Цанков)... 149
12. Д-р Георги Тренчев - Стоян Германов. Село Чуричене и Огражден. Македонски научен институт, София, 2013, 132 с... 153

 IN MEMORIAM

13. Проф. дин. Нина Дюлгерова. Дойно Христосков Дойнов (16 юли 1929 - 18 януари 2014)... 156
14. Гл. ас. д-р Наум Кайчев. Проф. дин. Георги Даскалов (1942 - 2014)... 158
15. Доц. д-р Георги Митринов. В памет на краеведа Никола Яньов Янчев (1928 - 2012)... 160

                                                         
Година XXXVII, 2014, № 2

                                                                     Съдържание

1. Проф. дин. Илия Г. Илиев. Залезът на първото българско царство..., 7 
2. Доц. дин. Милкана Бошнакова. Участието на Пейо К. Яворов в списването на вестник „Право“ и „мистерията“ около пет неизвестни негови статии от 1902/1903 г... 27 
3. Гл. ас. д-р Слави Славов. Отношенията между Временния комитет на Борис Сарафов и сръбското правителство: опит за реконструкция... 47 
4. Гл. ас. д-р Живко Лефтеров. Между България и Югославия. Методистката църква във Вардарска Македония..... 69 
5. Доц. д-р Стоян Германов, Вангелия Тренева 100 години Народно читалище „Братя Миладинови“ в Петрич..., 89 
6. Христина Кирилова. Защитата на Видин през Втората балканска война 1913 г. ..., 107 
7. Доц. д-р Славка Керемидчиева. Житието на една дума от Софрониевия речник..., 117 

                                                        ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

8. Доц. д-р Людмила Китипова-Попова. Сто дни в Сяр и Серското поле - от падането на Одрин до началото на Втората балканска война..., 123 
9. Елена Бугарчева. Остров Трикери в съдбата на българите по време на Междусъюзническата война... 135 
10. Радка Савова. За дядо ми - основателя на ВМОРО д-р Антон Димитров, неговото семейство и потомци ... 145 
11. Д-р Ангел Джонев. Йордан Захариев и освободителното движение на българите от Западните покрайнини... 151 

                                                                РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

12. Д-р Ежи Хатлас (Jerzy Hatlas), Университет „Адам Мицкевич“, Университетска библиотека (Полша) - Иван Думиника. Храм Успения Божией Матери села Кирсово. Исторические аспекти. Науч. ред. Кишинзу: Garomont Studio, 2012, 274 с... 155 
13. Проф. дин. Светлозар Елдъров - Илиана Илиева. Албанският въпрос (1908-1912) през погледа на българските дипломати. София, Национален исторически музей, 2013, 448 с. с ил. ... 159 
14. Николай Поппетров - Димитър Митев. Бяло море - изгубената мечта. България, Великобритания и Тракийският въпрос 1918-1923 г. София, ИК „Арка“, 2014, 304 с... 165 
15. Нови книги, издадени от Македонски научен институт - София... 169

                                                        Година XXXVII, 2014, № 3

                                                                     
Съдържание

1. Доц. д-р Георги Н. Николов. Епохата на великия български цар Самуил... 7
2. Михаела Василева. Димка Серафимова и приносът й за възраждане на „Беласишката оптимистична трагедия“... 29
3. Ст. н. с. кин Марина Михайловна Фролова (Россия) «Дело Стерио Бояно»: к вопросу о разви гии просвещения у болгар Битольского санджака (1860-е гг.)... 37 
4. Д-р Йордан Мантарлиев. Проблемът за гражданството на бежанците и преселниците в България след Втората световна война (септември 1944-края на 1950 г.)... 53
5. Гл. ас. д-р Надежда Николова. Погледът на Марин Дринов върху езика на Паисий Хилендарски и „История славянобългарска“... 71

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

121 години от създаването на ВМОРО

6. Доц. д-р Димитър Тюлеков .Антон Димитров - непознатият българин от Македония... 83
7. Елена Бугарчева. Едно писмо от Америка преди 85 години... 87
9. Екатерина Пейчинова. Дядо Георги Ангелов Мяхов-Брадата и участието му в Балканските войни 1912-1913 г... 95
10. Д-р Кирил Алексиев. Междусъюзническата война (1913 г.): пренареждане на геополитическите пионки... 101

 РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

11. Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров - Компаративистика от позициите на релативизма, или как българското националноосвободително движение в Македония и Одринско се превърна в пропаганда. (По повод книгата на Константинова, Ю. Българи и гърци в борба за Османското наследство. В. Търново, Издателство „Фабер“, 2014, 296 с. ISBN 978-619-00-0025-9) ... 113
12. Проф. д-р Фехари Рамадани - Теодора Толева. Влиянието на Австро-Унгария за създаването на албанската нация 1896-1908. С., Сиела Норма АД, 2012, 574 с. ISBN 978-954-28-1160-2; ISBN 978-954-28-1162-6... 123
13. Гл. ас. д-р Наум Каичев - Георги Даскалов. Клио срещу Темида: Антон Калчев - хуманист или военноирестъпник. София, Военно издателство, 2013, 296 с. ISBN 978-954-509-504-7... 126 
14. Гл. ас. д-р Ваня Стоянова - Делчо Балабанов. Тракия в пламъци (1912-1913 и 1912-1923 г.). София, ИК „Световит“, 2014, 420 с... 129

 ЮБИЛЕИ

 15. Христо Миланов Матов на 90 години Доц. дин. Милка на Бошнакова... 133
16. Проф. дин. Петър Петров на 90 години Интервю на „Македонски преглед“... 136

 ВЕСТИ

17. Паметно честване на 111-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание в Дупница Д-р Володя Милачков... 141
18. Четиринадесети събор на народното творчество „Пирин пее“ Д-р Володя Милачков... 143 
19. 100-годишен юбилей на петричкото читалище „Братя Миладинови“ Тодор Тараков... 144
20. В памет на великия български цар Самуил (| 1014) Доц. д-р Георги Н. Николов, ас. Симеон Хинковски... 145
21. Македонският научен институт - София чества Деня на народните будители Георги Александров... 149

                                                         Година XXXVII, 2014, № 4
                                                                     
Съдържание

1. Доц. д-р Александър Гребенаров. Списание „Македонски преглед“ на 90 години (1924-2014)... 7
2. Assoc. Prof. Alexander Grebenarov, PhD Magazine "Macedonian Review" turned 90 (1924-2014)... 18
3. Поздравителни адреси от Тракийския научен институт, от Института за исторически изследвания - БАН и от Сдружение „Военноисторическа комисия“... 31
4. Гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев. Съвременен тематичен и дисциплинарен облик на списание „Македонски преглед“ (1991-2014)..., 35
5. Проф. дин. Трендафил Митев. Проблемите на текущия политически процес, отразени в списание „Македонски преглед“ (1991-2014 г.)... 45
6. Любчо Трохаров. Приносът на списание „Македонски преглед“ в осветляване на македонския въпрос и отношенията на Р България с Р Македония... 59
7. Доц. д-р Маргарита Василева. Етнографска и фолклористична проблематика в списание „Македонски преглед“ (1924-1943 г.)... 65
8. Доц. д-р Стоян Германов. Чуждестранните автори и литература на страниците на списание „Македонски преглед” (1991-2014 г.)... 75
9. Гл. ас. д-р Ваня Стоянова. Тракийският въпрос на страниците на „Македонски преглед“... 81
10. Елена Бугарчева. Западните покрайнини на страниците на списание „Македонски преглед“... 89
11. Д-р Володя Милачков. Списание „Македонски преглед“ за българо-румънските отношения, добруджанския въпрос и българските общности отвъд Дунава... 95
12. Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова. Академик Иван Дуриданов като автор в списание „Македонски преглед“... 109
13. Доц. д-р Георги Митринов. Езиковедски материали в първата годишнина на сп. „Македонски преглед“... 117
14. Проф. дин. Светлозар Елдъров. Българските Кирило-Методиеви чествания в Рим (1924 - 2014)... 127

 ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

15. Гл. ас. д-р Димитър Митев. За новото документално постъпление в Македонския научен институт - писма от кореспонденцията на Гоце Делчев... 145
16. Доц. д-р Иван Първев. Слово в памет на проф. Георги Даскалов... 153

 РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

17. Николай Поппетров - 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878-1913). Сборник доклади от международна научна конференция. Съст. Тр. Митев, Ал. Гребенаров, Т. Петров. С., 2014, 718 с. с ил.... 155
18. Бисер Петров — Георги Даскалов. Гърция и македонският въпрос (1950-2000), Българо-македонисткият синдром на гръцкия национализъм. ТАНГРА ТанНакРа, София, 2014, 516 с... 158

 ВЕСТИ

19. Научна сесия за 90-годишнината на списание „Македонски преглед“ Елена Бугарчева... 161
20. Книги, издадени от Македонски научен институт - София 2013-2014 г... 165

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024