Списание "Македонски преглед", година XLV, 2022, кн. 1 - 4

21/02/2023

"МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД"

Година XLV, 2022, № 1

150 години от рождението на Гоце Делчев 

Димитър Тюлеков.  Георги Николов Делчев (1872 – 1903) – политическият войн в българското национално пространство....11 
Dimitǎr Tyulekov Georgi Nikolov Delchev (1872 – 1903) – the political warrior in the Bulgarian national space...37 

Георги Н. Георгиев Гоце Делчев – портрет извън каноните...61 
Георги Тренчев Учителят Гоце Делчев...83 
Симеон Симев Места и време: Гоце Делчев...93 
Елена Александрова Гоце Делчев в контекста на дисциплиниращата политика на ВМОРО към населението и кадровия състав...99 
Слави Славов Гоце Делчев – за революцията, насилието и за една вътрешна морална дилема..111 
Михаил Неделчев Гоце Делчев в българската литература от първото десетилетие на XX век...123 
Цветан Ракьовски Образът на Гоце Делчев в прозата на Яворов...131 
Николета Войнова Гоце Делчев и първите програмни документи на БМОРК/ТМОРО от 1896 г. и от 1902 г. ...137 
Списък на съкращенията....152 
Авторите в този брой...153 
Указания за цитиране...155 


Година XLV, 2022, № 2

Александър Въчков. Полковник Борис Дрангов. Един живот, посветен на България....9 
Aleksandăr Văčkov. Colonel Boris Drangov. A life dedicated to Bulgaia...33 
Тервел Попов. Българското политическо и етническо присъствие в земите на дн. Албания и Гръцки Епир (VII – XV в.)....49 
Юлия Златкова. Яворов и националноосвободителното движение в Македония....83 
Георги Луков. „Отпретани сведоштва. Воjнички писма од Големата воjна 1914 – 1918“ – монография, документален сборник или нещо друго?...95 

Личности

Елена Чалгънова. Райна Николова Каназирева – предизвикателствата пред един живот (по повод 140 години от рождението ѝ)...121 
Списък на съкращенията...141 
Авторите в този брой...142 
Указания за цитиране....143 

Година XLV, 2022, № 3


Личности


Документи и материали
Списък на съкращенията....139 
Авторите в този брой...141 
Указания за цитиране...143 

Година XLV, 2022, № 4

Георги Станков. Българофобията в обществения дискурс в Република Северна Македония през 2021 г. ...9 
Georgi Stankov. Bulgarophobia in public discourse in the Republic of North Macedonia in the year 2021...69 

Документи и материали

Списък на съкращенията...161 
Авторите в този брой...162 
Указания за цитиране...163 


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024