"Македонски преглед", год. XXX, 2007, кн. 1-4.

28/05/2014

Година XXX, 2007, №1 

1. Гоцев, Д. За българското мнозинство в Република Македония … 5 
2. Никифорова, С. Фискалната политика във Вардарска Македония (1941-1944) … 13 
4. Цокова, П. Вестник „Зорница“ за положението на българите в Македония (1876-1880 г.) … 79 
5. Цонев, Р. Съществителните имена в говора на Банско … 105 

 Документи, материали и спомени 

6. Динчев, К. Народната памет за Тодор Александров … 121 
7. Кременлиев, Ат. Алтернативни сценарии за разрешаване на гръцко-македонския спор за името на Република Македония според немско списание … 125 
8. Каранджулов, Г. Завръщане в Македония. Кратки биографични бележки за Иван Каранджулов … 129 

Рецензии и отзиви 

9. Трайков, В. - Димитриос Голис. Македонският научен институт в София (1923-1947), проводник на българския ревизионизъм. Солун. 2005. 380 с. Елинизмът и светът на славяните, № 8 … 135 
10. Тренчев, Г. - Lydia Papadakis. Teaching the nation. Greek Nationalism and Education in Nineteenth Century Macedonia. Institute for Balkan studies. Thessaloniki, 2006, 224 p. Лидия Пападакис. Обучение на народа. Гръцкият национализъм и образованието през XIX век в Македония. Институт за балкански изследвания. Солун, 2006, 224 с. … 139 

Вести 

11. Янева-Александрова, Ел. Юбилейна научна конференция „100 години от гибелта на Дамян Груев“ … 145 

In memoriam  

12. Германов, Ст. Почина проф. Хайнрих Щамлер (15.02.1912-29.1.2006) … 150 

                                                           
Година XXX, 2007, № 2

1. Митев, Тр. Трибуна на македонските българи в Новия свят (80 години от създаването на в. „Македонска трибуна“) … 5 
2. Гоцев, Д. Политическият съдебен процес срещу ВМРО в Скопие през 1947 г. … 37 
3. Рубаха, Яр. Икономическите промени по българските земи в публикациите на „Славянски свят“ (1878-1908 г.) … 59 
4. Любенова-Бакалова, М. Скопският народен театър 1941-1944 г. … 73 

Документи, материали и спомени 

6. Германов, Ст. Българо-югославски разговори по македонския въпрос (Стенографски протоколи, септември 1976 г.) … 107 
7. Петров, Т. Непубликувани документи за гибелта на полковник Борис Дрангов … 129 

Рецензии и отзиви

8. Кочев, Ив. - Голяма енциклопедия на страните. Централна Европа и Балканите. Т. IV. С., 2007, 108 с. … 133 
10. Славов, Сл. - Гребенаров, Александър. Легални и тайни организации на македонските бежанци в България (1918-1947). С., 2006,420 с. с ил. … 141 
11. Грънчаров, Ст. Календар 2007 г. … 149 
                                                               
Година XXX, 2007, № 3

1. Николов, Ив. Йосиф Б. Тито срещу Иван Михайлов и Методи Шаторов (Шарло) … 7 
2. Руменова, Ел. Печатът на либералните партии в България и националният въпрос 1924-1931 г. … 17 
4. Христова, Евд. Говорът на Голо бърдо, Албания, в системата на българските диалекти … 43
5. Кочева, А. Форми за множествено число на -ове (-еве, -ве) при многосрични съществителни имена от мъжки род в ксантийския говор … 55 

Документи, материали и спомени 

7. Жечев, Н. Из историята на българското образователно дело в Браила … 73 
9. Тренчев, Г. Иван Николов-Шикерджията от Разлог - един от сподвижниците на Васил Левски … 91 
12. Любенова-Бакалова, М. Читалищата във Вардарска Македония 1941-1944 г. … 117 

Рецензии и отзиви 

14. Тодоров, Б. - Спиридон Сфетас. Под сянката на македонизма. Солун, 2007, 310 с. … 139 
15. Георгиев, Г. Н. - Македоно-одринското опълчение 1912-1913 г. Личен състав по документи на Дирекция „Централен военен архив“. Съставители Я. Александрова и др. С., 2006, 895 с. … 146 

Вести 

16. Тантилов, Ил. Научна конференция в Разлог … 149 


Година XXX, 2007, № 4

1. Лабаури, Д. О. По въпроса за предпоставките за активизиране на българското национално движение в Македония и Тракия през 90-те години на XIX и началото на XX век … 7 
2. Славов, Сл. Дейността на Временното задгранично представителство на ВМОРО от 1907-1908 г. … 23 
3. Стойчева, Ст. Гурбетчийството като фактор в развитието на българското население в Битолско и Преспа в началото на XX век … 47 
4. Мусинска, Св. Българският учителски съюз в Турция (1908-1912) … 77  
5. Кювлиева-Мишайкова, В. Езикови средства за изразяване на националното самоопределение на българите през Възраждането … 89 
6. Райкова, М. За един неизвестен разложки ръкопис от средата на XIX век (Към Описа на ръкописната сбирка на Църковноисторическия и архивен институт при Българската патриаршия) … 101  
8. Билярски, Ц. Неизвестни автобиография и спомени на ген. Александър Протогеров … 125 
9. Жечев, Н. Спомени на Димитър Цухлев за българската гимназия в Солун … 141 

Рецензии и отзиви 

12. Германов, Ст. – Милен Михов. Политика в историята. Новата българска история и македонската историография 1945-2004. Велико Търново, 2006,340 с. … 157 
13. Кременлиев, Ат. – Mitglieder und Jahreshauptversammlung der Sudosteuropa Geseltschaft 2007. Sudosteuropa Mitteilungen, 2,2007, p. 67-76. Годишно и годишно отчетно-изборно събрание на Дружеството за Югоизточна Европа … 161 

Вести 

14. Александрова, Ел. Тържествени чествания по повод 95 години от Балканската война в Благоевград … 164 
15. Издания на Македонския научен институт София … 168

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024