"Македонски преглед", год. XXVII, 2004, кн. 1-4.

28/05/2014

Година XXVII, 2004, № 1 

4. Райкова, М. За един ръкописен сборник от село Годлево от 1865 година (хаджи Михаил Попфилипов и ръкописната традиция от втората половина на XIX в.) ... 65 

Статии, документи и материали 

5. Гилгиян, А. Отзвукът от Илинденско-Преображенското въстание по страниците на арменския периодичен печат в България и Швейцария ... 91 
6. Узун, С. Българската национална политика и отношенията с българите в Украйна ... 99 

Рецензии 

8. Трайков, В. - Zmpidov Icptxaq. Формиране на славомакедонската идентичност. Една болезнена процедура. Солун, 2003, 384 с. ... 133 
9. Германов, Ст. - Hugh Poulton. Who are the Macedonians? Second edition. Indiana University press. Bloomington and Indianapolis, 2000, 200 p. Кои са македонците? Блумингтън и Индианаполис, 2000, 200 с. ... 137 
10. Кременлиев, Ат. - Mehmet Hacisalihoglu. Die Jungtiirken und die Mazedonische Frage (1890-1918). München, 2003. Младотурците и македонският въпрос. Мюнхен, 2003, 445 с. ... 142

In memoriam 


Година XXVII, 2004, № 2 

3. Игнатов, В. Крали Марко като историческа личност ... 39 
4. Чолева-Димитрова, А. Селищните имена в Благоевградско ... 53 

Документи, материали и спомени 

8. Ненов, Б. Македоно-одринското опълченско дружество в Горна Джумая 1934-1975 г. ... 121 
9. Гребенаров, Ал. Поверителни документи за мерките на деветнадесетомайците срещу ВМРО ... 125 
10. Николова, М. Документи за националноосвободителното движение в Средните Родопи през 1900 г. ... 149 

Рецензии 

11. Трайков, В. - Constantin Iordan. Romania i relatiile international din Sud-Estul european. “Modelul“Locarno. (1925-1927). Bucureshti, 2001,496 p. Румъния и международните отношения в Европейския югоизток „Моделът“ Локарно (1925-1927) ... 161 
Година XXVII, 2004, № 3 

1. Трайков, В. 80 години Македонски научен институт - София и научният му орган „Македонски преглед“ ... 5 
3. Джонев, Ан. Паметниците на Тодор Александров ... 57 

Документи, материали и спомени 


Рецензии 

8. Сирков, Д. - Националны вопрос на Балканах через призму мировой революции. В документах центральнмх российских архивов начала - середина 1920-х годов. Част 2 (июнь - декабрь 1926). Под ред. д-ра ист. наук Р. Гришиной. Москва, Российская политическия енциклопедия, 2003, 688 с. ... 139 
9. Динчев, К. Л. - Манолов, Ил. Революционната народна песен от Македония. С., 2003 ... 144 10. Стойнева, В. - Тодор Димитров. „Кюстендилски окръг - главна четническа база за Македония 1895 - 1912 г.“ Кюстендил, 2004, 97 с. ... 149 

Година XXVII, 2004, № 4

2. Тодоровский, З. Из документалното наследство на Тодор Александров ... 31 
3. Китанов, В. Революционната дейност на Иван Гарванов до 1903 г . ... 43 
4. Лельова, Р. Структура и организация на българските градски общини в Македония (1878-1903 г.) ... 61 

Документи, материали и спомени 

6. Марков, Ив. Злодеянието в Търлис и Меморандумът на ЦК на ВМРО до Обществото на народите от 1924 г. ... 107 
7. Трайков, В. Никола Трайков - живот, отдаден на борбата за Македония ... 111 
8. Цонев, Р. Удареният квантитет в говора на град Банско ... 125 

Рецензии 

9. Трайков, В. - Constantin Iordan. Venizelos i Romanii. Bucureshti, 2004, 363 p. Константин Йордан. Венизелос и румъните. Букурещ, 2004, 363 с. ... 131 
10. Германов, Ст. - Британски документи за историята на Македониа. Т. IV (1857-1885). Cкoпje, 2003, 706 с. ... 137 
11. Димитров, Т. - Ангел Джонев. ВМОРО. Чети и личности в Кюстендилско 1902-1907. Фотоалбум. С, 2003, с. 130 ... 140 
12. Йорданова, З. - Зденка Тодорова. Взривената памет. С, 2004, 124 с. ... 144 

Вести 

13. Тренчев, Г. Научна конференция „Тодор Александров и преломните години в съдбата на Македония 1924 - 1945“ ... 148

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024