"Македонски преглед", год. XXVI, 2003, кн. 1-4.

28/05/2014

Година XXVI, 2003, № 1 

1. Галев, Д. (Р Македония) Бъдещето на Македония и България е конфедерация … 7 
5. Кочев, Ив. Към теорията на „Български диалектен атлас. Обобщаващ том“ (с особен оглед към създаването на том II) … 71 
6. Василева, Л. Един случай на словообразувателна конкуренция в македонските говори … 81
7. Кочева, Ан. Немски лексикални елементи в западнобългарските диалекти (върху фолклорен материал) … 91 

Документи, материали и спомени 

8. Германов, Ст. Началото на преоценка на българската политика по македонския въпрос 1948-1963 г. … 103
9. Кювлиева, В. По обратния път на думите (за диалектизмите торбеш, торбешин и свързания с тях „рожбен обичай“ в Македония) … 137

Рецензии 

10. Попов, Ж. - Нова книга на Иван Николов. Българите в Югославия - последните версайски заточеници. С., 2002, 86 с. … 139 
11. Кременлиев, Ат. - Srecko, М. Dzaja. Die Politishe Realitat des Jugoslavismus (1918-1991). Mit bcsonderer Beriicksishtigung Bosnien-Herzegowinas. Munchen, 2002. (Сречко M. Джая. Политическата реалност на югославизма (1918 - 1991 г.). С особено внимание към Босна и Херцеговина … 145 
12. Кременлиев, Ат. - Фикрет Аданър за македонския въпрос. Фикрет Аданър. Македонският въпрос. С., 2002 … 150 

Вести 

13. Тюлеков, Д. 90 години от освобождението на Пиринска Македония … 155

Година XXVI, 2003, № 2 

1. Митев, Тр. Идейна и тактическа еволюция на пробългарските лобистки кампании в САЩ през първата половина на XX век … 7 
2. Попов, Ж. Румъния и българското националноосвободително дело в Македония от началото на XX в. до Балканската война … 41 
3. Грънчарова, К. Исторически музей - Благоевград - средище на национална култура и богатство … 63 
4. Кочев, Ив. Ятовата изогласна област - съставна част на централнобългарския изоглосен пояс … 85 

 Документи, материали и спомени 


Рецензии 

11. Георгиев, В. - Документален принос към историята на българското възраждане в Средните Родопи. Черковно-просветното движение в Средните Родопи 1878-1912. Т. I. Смолян, 2002, 464 с. … 145 
12. Кременлиев, Ат. - Българо-югославските отношения в спомените на академик Сава Гановски. Спомени на академик Сава Гановски. С., 2003 г. … 154 
13. Боев, Ем. - Труд на турския тюрколог и алтаист Талят Текин. Talat Tekin. Volga Bulgar Kitabeleri ve Volga Bulgarcasi. Ankara, 1988, p. 212 + Kitabelerin fotograf ve kopyalari -№1-91 … 159 
14. Влахов, K. - Проблеми на югославско-гръцките отношения през 1950-1953 г. Велика Британија и Македонија. Македонците во југославско-грчките односи. Документи 1950-1953, том 11. Cкопje, 2001… 161 

In memoriam 

15. Тюлеков, Д. Христо Павлов Тасев (01.1929-27.03.2003) … 171

Година XXVI, 2003, № 3

1. Гоцев, Д. Илинденско-Преображенското въстание - връх в борбите на българите в Македония и Тракия за освобождение и обединение … 7 
2. Филчев, Ив. Величавият подвиг на тракийци от 1903 г. … 18 
5. Митев, Тр. Илинденските основи на „старото“ пробългарско лоби в САЩ … 47 
8. Гоцев, Сл. Илинденското въстание в Скопския революционен окръг … 73 
9. Тренчев, Г. Участието на учителите от Разложко в Илинденско-Преображенското въстание … 83 
12. Янева, Ел. Участието на Кръстю Асенов, племенник на Хаджи Димитър, в освободителните борби в Македония … 99 

Документи, материали и спомени 

15. Величкова, Цв. П. Дървингов и неговият дневник на Беласишкия отряд през 1903 г. … 115 16. Николова, М. Участието на Петър Манджуков в националноосвободителното движение в Смолянско през 1903 година (по негови спомени) … 131 
17. Ванчева, Ел. Сто години Илинденско-Преображенско въстание. Библиография … 139 

Вести  

18. Захариева, Сн. Юбилейна научна конференция „100 години Илинденско-Преображенско въстание“ … 163

In memoriam 

19. Трайков, В. Акад. Веселин Хаджиниколов (4. V. 1917-1. VII. 2003) ... 173 


Година XXVI, 2003, № 4

1. Слово на Президента Георги Първанов пред тържественото събрание по случай 80-годишнината от създаването на Македонския научен институт … 7 
2. Гоцев, Д. Доклад на проф. д.и.н. Димитър Гоцев, Председател на Македонския научен институт - София … 11 
3. Поздравителни адреси … 17 
8. Динчев, К. Илинденско-Преображенското въстание в пиринските народни песни … 79 

Статии, документи и материали 

9. Митев, Тр. Още доказателства за дейността и възможностите на пробългарското лоби в САЩ до средата на XX век … 87 
10. Райкова, Р. Църковно-народностната и социална дейност на българските градски общини в Македония (1878-1903 г.) … 103 

Рецензии 

14. Китанов, В. - Непубликувани документи от архива на Гоце Делчев. Архивите говорят № 25. Из архива на Гоце Делчев. Задграничното представителство на ВМОРО в София до края на 1902 г. Подготвили за печат: Ива Бурилкова и Цочо Билярски. С., 2003, 632 с. … 154 
15. Манолов, Ил. - Прослава на Илинден със силен привкус на македонизъм. Китевски, Марко. Jyнaк падна, байракот не падна. Антологиjа на македонски револуционерни песни. 1903-2003. Cкопje, 2003, 325 с. … 162 
16. Боев, Ем. - Дунавските българи и техният език. Prof. Dr. Talat Tekin. Tuna Bulgarian ve Dilleri. Turk Dil Kurumu Yayinlari. Ankara, 1987, 70 p. + Proto-Bulgar yazitlarinin fotokopileri … 165 

Вести 

17. Кайчев, H. Международна научна конференция за Македония в Краков, Полша … 170

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024