"Македонски преглед", год. XXIII, 2002, кн. 1-4.

28/05/2014

                 
Година XXV, 2002, № 1 

1. Македонски научен институт. Становище на Македонския научен институт - София върху Доклад №122 на „Международната група за рискови ситуации“ от 10 декември 2001 г. във връзка с кризата в Република Македония … 5 

Документи, материали и спомени 


Рецензии 

8. Дуриданов, Ив. - Първата история на българската литература на немски език. Christo Ognjanoff- Geschichte der bulgarischen Literatur. NeuGestalter und herausgegeben durch Oto Kronsteiner. Mit einem Essay von Ivan Mladenov. (Die Slawischen Sprachen, Band 61/1999, Salzburg), 300+38 s. … 145 
9. Митев, Tp. - Документи за Македония на сръбски език. Томич, Mine, Щефан Годорож, Жеко Попов. Румънският периодичен печат за Македония (1902-1904 г.). С., 2001, 400 с. … 154 
                                   
Година XXV, 2002, № 2 

3. Бело, Р. Деминутивният модел със суфикс - ка в балканските езици … 65 

Документи, материали и спомени 


Рецензии 


Година XXV,  2002, № 3 

2. Ангелова, Р. Народната партия и националноосвободителното движение в Македония и Одринска Тракия 1899-191 г. (II част) … 31 
5. Христова, Евд. Исторически промени на съгласните във връбнишкия говор в Албания … 89 

Документи, материали и спомени 


Рецензии 

8. Тренчев, Г. - Нов опит за прокарване на стари тези. Драган Арсовски. Школството во Пиjанец. Делчево, 1999, 160 с., с резюме на английски език (с. 121-126) + 37 фотоснимки … 131 

Вести 

9. Германов, Ст. Научен семинар на Македонския научен институт … 139 
                                                             
Година XXV, 2002, №4 

1. Марков, Г. Балканското решение на Източния въпрос 1911-1913 … 7 
2. Гиза, Ант. България в полската литература и публицистика през XIX и в началото на XX век … 29 
4. Райкова, М. За един разложки паметник на черковното право от средата на XIX в. … 57 

Документи, материали и спомени 

6. Китанов, Ал. Димитър Икономов - Рибнишкия поп и неговите записки … 93 
8. Добриянов, Т. Извори в архивните фондове на Министерството на външните работи за националноосвободителните борби в Македония и Одринско след Берлинския конгрес от 1878 г. … 111 
10. Кременлиев, Ат. Четникът Димитър Кашиналията – довереник и верен сподвижник на Гоце Делчев … 152 

Рецензии 

11. Петров, П. - Плаха стъпка във вярна посока. Сърджан Пириватрич. Самуиловата държава. Обхват и характер. С., 2000, 270 с. … 157 
12. Сирков, Д. - Националният въпрос на Балканите през призмата на световната революция. (Национальньш вопрос на Балканах через призму всемирной революции. Часть I. М., 2000, 304 с.) … 169 

Вести 

13. Трайков, В. Отчетно-изборно събрание на Македонския научен институт за 1999-2002 година …

1 коментара:

  1. Сп. „Македонски преглед“ публикува изключително интересни и ценни за българската културна история материали.
    проф. д.ф.н. Диана Иванова

    ОтговорИзтриване

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024