"Македонски преглед", год. XXIX, 2006, кн. 1-4.

23/05/2014

Година XXIX, 2006, № 1 

1. Димитров, Анг. Състояние и перспективи на двустранните отношения между Република Македония и България … 7 
2. Цонев, Сл. Албанският фактор в Република Македония в края на XX век - някои прояви, анализ и перспективи … 23 
4. Петров, Т. Социален състав на Върховния Македоно-Одрински комитет (1895-1903 г.) … 55
5. Тодорова, Здр. Поредните фалшификации свързани с Погановския манастир „Св. Йоан Богослов“ … 73 
6. Гоцев, Сл. Христо Чернопеев - виден деец на ВМОРО … 87 

 Документи, материали и спомени 


Рецензии 

8. Германов, Ст. - Коминтернът и България (март 1919 - септември 1944). Т. I и И. Документи. С., 2005, 1308 с. … 123 
9. Елдъров, Св. - Даскалов, Славчо. Бележки из близкото минало на град Разлог. Събрани сведения и спомени. С., 2005, 361 с. с ил. … 127 
10. Славов, Сл. - 100 години от Илинденско- Преображенското въстание (1903 г.). С., 2005, 612 с. … 130 
11. Джонев, Анг. - Българите от Западните покрайнини (1878-1975). Съставители Е. Бугарчева и Л. Зидарова. ГУА при МС „Архивите говорят“. Т. 35, С., 2005, 776 с. … 140 
12. Попов, Ж. - Кюстендилци в Съединението и Сръбско-българската война - 1885 г. Сборник документи. Съставител Тодор Димитров. Кюстендил, 2005, 96 с. … 146 
13. Македония в българския национален календар през 2006 година … 149 

In memoriam 

14. Македонски преглед. Академик проф. д.ф.н. Иван Дуриданов (1920-2005) … 158 

Година XXIX, 2006, № 2 

1. Любенова-Бакалова, М. Възраждане на българската просветна традиция във Вардарска Македония (април - август 1941 г.) … 7 
4. Гоцев, Сл. Разловското въстание в Малеш и Пиянец – 1876 г. (по случай 130 години от неговото избухване) … 85 

Документи, материали и спомени 


Рецензии 

7. Кочев, Ив. - Andrzej Malinowski. Kwestia macedonska w Bulgarii w latach 1878-1918. Torun, 2006, 254 p. Македонският въпрос в България в годините 1878-1918. Торун, 2006, 254 с. … 149 
8. Динчев, К. - Мурин, Стоян. Ставри Делия. И боговете лъжат. Сбогом, Егея. Трилогия. С., 2005 … 152 

Вести 

9. Шалев, Д. Открит паметник на Георги Измирлиев-Македончето в Благоевград … 157 

Година XXIX, 2006, № 3

1. Николов, Ив. Идеологически клишета върху шахматната дъска на интересите ... 7 

Документи, материали и спомени 


Рецензии 

7. Елдъров, Св. - Димитър Гоцев. Македонската интелигенция в периода 1919-1941 г. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2006, 323 с. ...123 
8. М. Михов - Иcmopuja на македонскиот народ. Cкonje, Т. I, 2000, 700 с.; Т. II, 1998, 532 с.; Т. III, 2003, 527 с.; Т. IV, 2000, 570 с.; Т. V, 2003, 559 с. ...130 
9. В. Трайков - XXVI Всегръцки исторически конгрес – 27-29 май 2005. Дневници. Солун, 2006, 557 с.) ... 143 

Вести 

10. Елдъров, Св., Р. Лельова. Македонският научен институт и някои съвременни аспекти на националната проблематика (Общо годишно събрание на МНИ) ... 149

Година XXIX, 2006, № 4

1. Гоцев, Д. Сто години от героичната смърт на Дамян Груев … 5 
2. Арбаке, В. Бежанци и бежански организации в България 1940-1990 г. (Втора част) … 15 
3. Лельова, Р. Политическият статут на българските градски общини в Македония и отношението им с османските власти (1978-1903) … 39 
5. Кювлиева-Мишайкова, В. Националното апостолство на Неофит Рилски (по повод 125 години от смъртта му) … 103 

Документи, материали и спомени 

8. Марковска, Ф. Открито писмо до Вера Ачкоска … 145 

Рецензии 

9. Михов, М. - Националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи 1978-1944 г. В четири тома. Т. I-IV. С., 1994-2003 … 155 
10. Кайчев, Н. - Алманах на българските национални движения след 1878 г. Съставители: Георги Марков, Александър Гребенаров, Володя Милачков, Лъчезар Стоянов. Академично издателство „Марин Дринов“. С., 2005, 640 с. … 163

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024