"Македонски преглед", год. XVIII, 1995, кн. 1-4.

02/01/2016

Година XVIII, 1995, №1


Рецензии, отзиви и книгопис

9. В. Трайков – Тодоровски, Гл. и Ал. Лапе. Илинден во француски дипломатски документи. Скопjе, 1993, 184 с. ..., 145–148
10. Т. Петров – Елдъров. Св. Тайните офицерски братства в българската армия и освободителните борби в Македония и Одринско (1897–1912). София, 1993, 136 с. ..., 149–152
11. Д. Бекяров – Попов, Ж. Българите в Северна Добруджа (1878–1913). Силистра, 1993, 512 c. ..., 153–156
13. Младенова, Д. Библиография на сп. „Macedonian studies“. Vienna. (1987–1992)..., 161–170

Вести

14. Ризов, М. Проведена краеведческа конференция (с. Микрево, Благоевградско)..., 171–172
15. Кайчев, Н. Международна конференция за Македония (Лондон)..., 173–175

Година XVIII, 1995, №2

1. Мичев, Д. Антифашистката борба във Вардарска Македония (1941–1944)..., 5–40
2. Иванова–Мирчева, Д. Един български писмен паметник от времето на цар Самуил ( Германов сборник)..., 41–66
5. Дончева–Петкова, Л. Проблеми на ранносредновековната култура в Македония..., 89–108

Документи

6. Германов, Ст. и Ал. Гребенаров. Документи за дейността на Македонския научен институт–София (1923–1990)..., 109–134

Рецензии, отзиви и книгопис

7. Ив, Дуриданов – Macedonian Review. Скопjе, 1992, № 3..., 135–140
8. Ж. Попов – Дюлгерова, Н. Българския национален въпрос в политиката на Русия и Австро–Унгария (1894–1903). София, 1994, 172 с. ..., 141–146

Вести

9. Петров, Т. Юбилейна научна конференция „100 г. от създаването на Върховния Македоно–Одрински комитет“..., 147–152
10. Михов, М. Една научна „международна манифестация“ в Република Македония..., 153–155
11. Тюлеков, Д. Четвърта международна кръгла маса „Свети места на Балканите“..., 156–159

Година XVIII, 1995, №3

4. Ангелов, Д. Г. За средновековната живопис в Македония (XI–XIV в.)..., 73–94
5. Мишев, Т. Българските социалдемократи и вътрешнобългарските аспекти на македонския въпрос (1913–1915)..., 95–114

Вести

7. Стоилова, Т. Интеграция и дезинтеграция, етнос и регионалност..., 149–156

Рецензии, отзиви и книгопис

8. Д. Митев – Попов, Ж. Ефрем Каранов. София, 1994, 142 с. ..., 157–159

Година XVIII, 1995, № 4

1. Хаджиниколов, В. Национално самоопределение, етническо самосъзнание и „македонска нация“ (Част I )..., 5–34
2. Иванова–Мирчева, Д. Нов старобългарски речник..., 35–54
4. Ангелов, Д. Песенният фолклор от Македония от времето на турското робство в светлината на етнически и регионални определители..., 79–104
5. Бояджиев, Ст. „Нова македонска борба“ – една почти неизвестна македонска революционна организация..., 105–118
6. Манолов, Ил. А Биляна платно белеше (Из фолклорната биография на песенния мотив „мома и винари“)..., 119–136
7. Хаджова, Ел. Живот и дело на Иван Хаджов..., 137–140
8. Викторова, К. Синтактичният принос на Иван Хаджов..., 141–146

Рецензии, отзиви и книгопис

9. H. Кайчев – Ангелов, Д. и Б. Чолпанов. Българската военна история през Средновековието (X–XV в.). София, 1994..., 147–150
10. Шапкарев, Ив. Англо–гръцка конференция за Македония (Оксфорд)..., 151–154
11. Шапкарев – Пенков. С. Международните договори на България (1947–1993). София–Женева–Париж. 1994. 343 с. ..., 155–159

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024