"Македонски преглед", год. XIX, 1996, кн. 1-4.

02/01/2016

Година XIX, 1996, № 1

3. Кочева, А. Форми за родителен притежателен падеж в българския език...57–62
4. Бурбига, В. А. Македонският въпрос в кореспонденцията на руската дипломация (1893–1900) – по материали на консулствата в Солун и Битоля...63–80

Документи, материали и мемоари

6. Дуриданов, Ив. Академик Любомир Милетич и Димитър Иванов..., 97–106

Научен живот

9. Кочев, Ив. XIV Залцбургски славистични разговори..., 155–156
10. Манолева, Авг. Научна конференция в памет на чл.–кор. проф. Кирил Мирчев..., 156–164
11. Димитрова, М. и Вл. Кърпачев. „Език, род, памет“ – научна конференция в памет на чл.–кор. проф. Кирил Мирчев...165–170
12. Тюлеков, Д. 130 години от създаването на неврокопското читалище...171–172

Рецензии, отзиви и книгопис

13. П. Шапкарев – Иванов, Й. Македония и Одринско. Статистика на населението от 1873 г. София, 1995, 225 с. ..., 173–175

Година XIX, 1996, № 2

2. Мичев, Д. Националноосвободителното движение на македонските българи (19 май 1934–1941)..., 27–68
3. Ангелов, Д. Българската народност до наши дни (формиране, същност и историческа съдба)..., 69–88
5. Кювлиева–Мишайкова, В. Оригинални лексикографски идеи на Йордан Хаджиконстантинов–Джинот..., 101–110

Документи, мемоари и материали

7. Шапкарев, П. Личното участие на Георги Димитров при вземане на решение за разтуряне на Македонския научен институт и София – 1947 година..., 121–128
8. Меламед, А. Георги Я. Икономов – деец на българското културно–национално възраждане..., 129–140
11. Младенов, Ив. Теодор Траянов в развитието на българския символизъм (Част I)..., 175–191

Година XIX, 1996, № 3


Документи, материали и мемоари


Вести


Рецензии, отзиви и книгопис

10. П. Шапкарев – Георгиев. В. и Cт. Трифонов. Българите в Македония и Тракия (1879–1912). Т. I, 1994, 437 с.; Т. II, 1995, 551 с.; Т. III , 1995, 813 с. ..., 177–182

In memorium


Година XIX, 1996, № 4


Документи, материали и мемоари


Вести


Рецензии, отзиви и книгопис

9. В. Хаджиниколов – Петров, М. Националноосвободителното движение в Западните покрайнини (1919–1934). София, 1995, 200 с. ..., 137–148
11. В. Трайков – Κολίοπουλου I. Λεπλασια φρονηματων. Θεσσαλονίκη, Т. I, 1994, 288 σ.; Т. II, 1995, 358 σ. ..., 149 –154
12. Ел. Хаджиниколова – Български проблеми в сп. „Исторjски часопис“ (т. 60–61)..., 155–158

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2023