"Македонски преглед", год. XIX, 1996, кн. 1-4.

02/01/2016

Година XIX, 1996, № 1

3. Кочева, А. Форми за родителен притежателен падеж в българския език...57–62

Документи, материали и мемоари

6. Дуриданов, Ив. Академик Любомир Милетич и Димитър Иванов..., 97–106

Научен живот

11. Димитрова, М. и Вл. Кърпачев. „Език, род, памет“ – научна конференция в памет на чл.–кор. проф. Кирил Мирчев...165–170
12. Тюлеков, Д. 130 години от създаването на неврокопското читалище...171–172

Рецензии, отзиви и книгопис

13. П. Шапкарев – Иванов, Й. Македония и Одринско. Статистика на населението от 1873 г. София, 1995, 225 с. ..., 173–175

Година XIX, 1996, № 2

5. Кювлиева–Мишайкова, В. Оригинални лексикографски идеи на Йордан Хаджиконстантинов–Джинот..., 101–110

Документи, мемоари и материали

8. Меламед, А. Георги Я. Икономов – деец на българското културно–национално възраждане..., 129–140
11. Младенов, Ив. Теодор Траянов в развитието на българския символизъм (Част I)..., 175–191

Година XIX, 1996, № 3


Документи, материали и мемоари


Вести


Рецензии, отзиви и книгопис

10. П. Шапкарев – Георгиев. В. и Cт. Трифонов. Българите в Македония и Тракия (1879–1912). Т. I, 1994, 437 с.; Т. II, 1995, 551 с.; Т. III , 1995, 813 с. ..., 177–182

In memorium


Година XIX, 1996, № 4


Документи, материали и мемоари


Вести


Рецензии, отзиви и книгопис

12. Ел. Хаджиниколова – Български проблеми в сп. „Исторjски часопис“ (т. 60–61)..., 155–158

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024