Списание "Македонски преглед", кн. 1-4, 2019 г.

01/02/2020

"МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД"

Година XLII, 2019, № 1

Професор д.ист.н. Светлозар Елдъров. Светият престол и българите от Пий ІХ до Франциск ...7 
Prof. Svetozar Eldarov, DSc The Holy See and Bulgaria from Pius IX to Francis ...18
Проф. д.ист.н. Лиляна Симеонова. Перипетиите около публикуването на т.нар. Дюканжов списък и мястото на Шарл Дюфрен, сьор Дюканж (1610 – 1688) във френската византология от XVII в. ...29
Докторант Андони Андреев. Майската празничност в НР Македония на страниците на в. „Нова Македония“ (1955 – 1956 г.) ...81
Гл.ас. д-р Иван Винаров. Проблеми и перспективи пред европейската интеграция на Западните Балкани ...101 

Документи и материали

Гл. ас. д-р Живко Лефтеров. Дневник за действията на партизанската рота на подпоручик Никола Лефтеров към Македоно-одринското опълчение (17 септември – 30 декември 1912 г.) ...127 
Проф. Ленина Жила (Институт национальной истории ‒ Скопье), Ясмина Дамяновска (Государственный архив Р С Македонии) «Their name liveth for evermore»: имена 852 болгарских воинов, захороненных в годы Первой мировой войны в гор. Скопье ....141 

Рецензии и отзиви

Николай Поппетров – Късна, но важна и актуална поява. Владимир Сис. Македония. Географско, историческо, етноложко, статистическо и културоложко изследване. Преводач, съставител и научен редактор Владимир Пенчев. С., МНИ (Македонска библиотека № 51), 2019, 306 с., с ил., 2 карти. ISBN 978-619-7377-10-1...165


Година XLII, 2019, № 2

Доц. д-р Александър Гребенаров. Парижката мирна конференция и „смъртникът“ от Ньой (1919) ....5 
 Assoc. Prof. Aleksandar Grebenarov, PhD. Paris Peace Conference and the “Corpse” from Neuilly (1919) ....13 
 Проф. д.ист.н. Трендафил Митев. Македонистката реакция срещу условията на Република България за приемането на Република Северна Македония в Европейския съюз ...21
Д-р Тервел Попов. Куберовите българи и техните потомци след 718 г. ...47 
Гл. ас. д-р Николай Иванов. Франция и училищата на лазаристи, възкресенци и сестрите йосифинки в Османската империя (Македония и Тракия) от средата на ХІХ в. до Балканските войни 1912 – 1913 г. ...71 
 Радослав Христосков. Български войнишки гробове в Гърция ...87


 Документи и материали

Д-р Пантелей Спасов. Запазен архив на българските гимназии в Солун ...99
Румяна Хаджиева. Из архивното наследство на Антон Попстоилов, съхранено във фондовете на Регионален исторически музей – Благоевград ...143


Година XLII, 2019, № 3

Kostadin Filipov. North Macedonia: Manoeuvres in Election Times....19 
Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров. Ньойският диктат и трансформацията на официалната празнично-обредна система на Царство България 1919 – 1944 г. ...69 
Гл.ас. д-р Георги Н. Георгиев. Геоикономически перспективи на България според стопански експерти при Щаба на Действащата армия през Първата световна война ...83 
Ас. д-р Сия Никифорова. Отражение на Ньойския договор върху социално-икономическото състояние на България след Голямата война ....95 

Документи и материали


 Рецензии и отзиви

Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров - Снежана Радоева. Подпоручик Тодор Христов-Офицерчето (1883 – 1903). С., Издателство „Парадигма“, 2019, 191 стр. с ил. ISBN 978-954-326-389-9 ...151 
Гл.ас. д-р Слави Славов - Румен Иванов. Забравените наши сънародници в Егейска Македония. Велико Търново, 2019, Издателство „Фабер“, 208 стр. ISBN 978-619-00-1076-0 ...155


Година XLII, 2019, № 4

Доц. д-р Милен Михов Българската екзархия в Македония (1870 – 1913) ...7
Assoc. Prof. Milen Mihov, PhD The Bulgarian Exarchate in Macedonia (1870 – 1913) ...25
Д.изк.н. Петър Кърджилов. Светлопис за Илинден: фотографии,  заснети по време на Илинденско-Преображенското въстание  (1903) и публикувани  в британския илюстрован периодичен печат....43
Гл. ас. д-р Станислава Стойчева. Административно-териториално устройство  на Македония (1879 – 1912) ...67 
Гл. ас. д-р Володя Милачков. Академично дружество за борба  против Ньойския мирен договор ....93 
Николета Войнова. Чуждестранните почетни членове  на Македонския научен институт  от Централна и Източна Европа (1923 – 1947)  ....107 
Гл. ас. д-р Иван Винаров. Относно обективната необходимост от анекс  към Договора за добросъседство  между България и Македония...125

Документи и материали

Доц. д-р Александър Гребенаров. Устави на македонските  бежански организации в България (1920 – 1921) ....149
Николай Поппетров. За немскоезичното издание на „Македония“  от 1918 г. на Владимир Сис   ....161


 Рецензии и отзиви

Доц. д-р Александър Гребенаров Чалгънова, Елена. Владимир Каназирев –  от Разлог до Сент Луис (1879 – 1962).  Благоевград, 2019. РИК „Ирин-Пирин“, 296 с.  ISBN 978-954-8505-81-9   ....167

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024