"Македонски преглед", год. XXI, 1998, кн. 1-4.

30/10/2011

Година XXI, 1998, №1

7. Христова, Евд. Характеристика на Благоевградския говор по лингвогеографски данни. Мястото на говора сред останалите говори в областта... 99–116

Личности и събития

Рецензии

9. В. Трайков – Русински, Н. Спомени. Скопje, 1997, 370 с. ...145–151
10. П. Петров – Бошкоски. М. Македонjа во XI и ХII век. Надворешни упади на територjата на Македонjа. Скonje, 1997, 225 с. ... 152–156
11. А.Кочева–Лефеджиева – Theissen, U. Altbulgarisch–Deutsches Wörterbuch. Старобългарско–немски речник. Salzburg, 1996... 157–159

Година XXI, 1998, №2

5. Кочев, Ив. и Л. Домусчиева. Двоичните имена (Nomina mota) в славянските езици (С особен оглед към български език)... 81–96
Документи и материали


Вести

8. Тюлеков, Д. Възпоменателни научни и културни прояви, посветени на 85–годишнината от обявяването на Балканската война... 145–148

Рецензии

9. Д. Мичев – Тодоровски, З. Внатрешната македонска револуционерна органнзацjа (1924–1934). Скопjе, 1997... 149–159
10. Д. Иванова– Мирчева – История литератур западных и южных славян. Москва, Т. I, 1997, 888 с.; Т. II, 1997, 672 с. ... 160–167
11. В. Трайков – Η Ελληνική αντεπίθεση στή Μακεδουία (1905–1906). Θεσσαλονίκη, 1997, 352 σ. ... 168–172
In memoriam

12. Трайков, В. Почина проф. д–р Любомир Панайотов... 173–175

Година XXI, 1998, №3


8. Становище на ОС на БСП – Благоевград, относно историческото, политическото и социалното тълкуване на македонския въпрос ... 115–118
9. Смядовски, Ст. Едип ръкописен зографски наръчник от началото на XIX век (Част II)... 119–138
Събития, личности и спомени

Рецензии

12. Ст. Германов – Гуськов, Е. Ю. Македония. Путь к самоетоятельности. Документы. Москва, 1907, 528 с. ... 161–168
13. В. Трайков – Τσιρκινίδη, Χ. Σύννεφα στη Μακεδονία. Το Μακεδονίκό μέσα από τα Γαλλικά Αρχεία. Θεσσαλονίκη, 1995, 350 σ. ... 169–172

Вести

14. Тасев, Хр. Научна краеведческа конференция в с. Катунци, община Сандански...173–175

Година XXI, 1998, № 4

75 ГОДИНИ МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ В СОФИЯ

1. Гоцев, Д. МНИ – задачи и перспективи (1990–1998)... 5–18
2. Мичев, Д. Общонационално огнище на българщината... 19–48
3. Трайков, В. Разделът „Рецензии“ в сп. „Македонски преглед“... 49–74
4. Иванова–Мирчева, Д. Проблеми на българския език в изданията на Македонския научен институт... 75–94
5. Кочев, Ив. Езиковата ситуация в Р Македония в изданията на Македонския научен институт –  София... 95–110
6. Хаджиниколов, В. Македонският научен институт и българската етнографска наука... 111–124
7. Митев, Тр. Македонският научен институт в София и общественият живот на българската емиграция в Новия свят... 125–136

105 години ВМОРО/ВМРО

8. Еков, Евг. 105 години Вътрешна Македоно–Одринска революционна организация... 137–156
9. Кочев, Ив. Езикът на Даме Груев (въз основа на новооткритите му писма)...  157–164

10. Кочева–Лефеджиева, А. Езикът на Гоце Делчев (по документи на ВМОРО и на личната му кореспонденция)... 165–174 

Документи

11. Мичев, Д, Списък на членовете на Македонския научен институт – София (1923–1947)... 175–178
Рецензии

12. В. Трайков – Ελλάδα κατά μακεδονικής μεινότητας. Η βίκη του “Ουράνιου Τόξου”. Αθήνα, 1998, 104 σ. ... 179–184
Вести

13. Кискинов, Ив. Научна конференция но случай 60 години от рождение го на Константин Пандев... 185–191

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024