"Македонски преглед", год. XX, 1997, кн. 1-4.

30/10/2011

Година XX, 1997, № 1 

6. Домусчиева, Л. Сложни съществителни имена в Гоцеделчевския говор... 109–116 

Документи, материали и мемоари 


Вести 

8. Германов, Ст. Научна конференция за Дамян Груев... 37–140 
9. Тюлеков, Д. Общо отчетно събрание на научно–информационния център при Македонския научен институт в Благоевград...144–146 

Рецензии, отзиви и книгопис 

11. Н. Дюлгерова – Георгиев, В. и Ст. Трифонов. Гръцката и сръбската пропаганда в Македония (краят на XIX –началото на XX век). София, 1995, 551 с. ... 160–162 
12. Ванчева, Ел – Гоце Делчев. Библиографски преглед... 163–172 

 In memoriam 

13. Бакалов, Г. Акад. Димитър Ангелов почина... 173–175 

Година XX, 1997, № 2 


Документи и материали и фолклор 


Вести 


Рецензии 

10. Елдъров, Св. – Македония. История и политическа съдба. Т. II. Стара Загора, 1996, 334 c. ... 149–154

 In memoriam 


Година ХХ, 1997, № 3 


Вести 

8. Мирчева, Ил. Кръгли маси с международно участие – „Съветският фактор в развитието на България след 9 септември 1944 г.“ и „Коминтернът, Коминформбюро и България“... 127–134 
9. Иванов, Ант. Научна конференция „Петдесет години от Парижкия мирен договор“... 135–138
10. Тараков, Т. Научно–теоретична конференция в Петрич...139–140 

Рецензии 

12. Р. Чукова – Пасков, Ил. Атанас Шопов. Дневник, дипломатически рапорти и писма. София, 1995, 288 с. ... 145–148 


Година XX, 1997, № 4 

4. Христова, Евд. Характеристика на Благоевградския говор по лингвогеографски данни. Граници на говора... 85–92 

Документи и материали


Дискусии 


 Вести 

10. Тюлеков, Д. Научно–практически семинар на тема „Македония и македонският въпрос – съвременни и исторически аспекти"... 149–150

 Рецензии 

12. Изданията на Македонския научен институт–София... 157 

In memoriam

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024